Nézze meg, milyen a Mabifo konferenciák hangulata!

Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Felhasználási Feltételek hatálya, alapelvek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”) határozzák meg a MaBiFo Tanácsadó Kft. (1033 Budapest, Szentendrei út 89-93., Cg :01 09 305756, adószám: 23829743-2-41) a továbbiakban MaBiFo Tanácsadó Kft.) kizárólagos tulajdonában álló és a mabifo.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználásának a feltételeit.

Felhasználónak (a továbbiakban: a „Felhasználó”) minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalat felkeresi, azon jegyet vagy vouchert vásárol, vagy feliratkozik a Weboldal hírlevelére. Kiskorú személyek nem minősülnek felhasználónak. Kiskorú természetes személyek a Weboldalt felkereshetik, annak tartalmával megismerkedhetnek, azonban jegyet nem vásárolhatnak, nem iratkozhatnak fel a Weboldal hírlevelére, nem vehetik igénybe a Weboldal által nyújtott szolgáltatásokat és nem vehetnek részt az MBF rendezvényeken sem. Ha mégis kiskorú vendég érkezik a programra, szóbeli szülői engedéllyel teheti ezt meg. Ebben az esetben a kiskorú szülője vagy hivatalos gyámja minősül Felhasználónak.

A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. A Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon. A Weboldal üzemeltetői mind a jelen Felhasználási Feltételekben, mind a Weboldalon „MaBiFo” néven is szerepelhetnek.

A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A MaBiFo, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

Alapfogalmak

Üzemeltető: MaBiFo Tanácsadó Kft.

Jegyvásárlás: A Weboldalon keresztül történő jegy vagy voucher vásárlása az Eseményekre

Szolgáltatás: Konferencia jegyek árusítása, valamint a Weboldalon keresztül a tranzakciók lehetőségének biztosítása

Esemény: Egy konkrét időponthoz, dátumhoz és helyszínhez köthető konferencia és egyéb programok

Weboldal: mabifo.hu és azoknak minden microoldala

Változó tényezők: Az események időpontja, művészeti vagy szakmai vezetője és felépítése változhat. A kiválasztott Eseményen is lehetnek változtatások a MaBiFo megítélése alapján, így előfordulhat, hogy nem az előre megadott előadó tartja az Eseményt, aki a Weboldalon szerepel.

A MaBiFo mindent megtesz, hogy a változások minél kevésbé érintsék az Eseményt.

Lemondás: Az eseményre megrendelést leadó résztvevő az eseményt megelőzően 45 nappal jogosult az esemény díjmentes lemondására.

Pénz visszafizetési garancia: Az eseményen résztvevő, rendelést leadott személynek lehetősége van az esemény helyszínén, legkésőbb annak végéig reklamációval élni, amennyiben nem elégedett a szolgáltatással. Jogos indokolás mellett, mentesülhet a díjfizetési kötelezettség alól, vagy kedvezmény, visszatérítést kaphat a Szolgáltatóval kötött egyedi megállapodás alapján . A már leadott és kifizetett megrendeléseket legkésőbb a rendezvény kezdetete előtt 45 napig kérésre visszatérítünk, azt követően a visszatérítésre nincs mód, de részvételi jogosultság másik személyre bármikor átruházható.

Reklamáció: A távozást követően reklamációt nem fogadunk el.

Egyedi igények: Egyedi étkezési igényeket előre be kell jelenteni.

Hotel garancia: A hotel a beköltözéskor bankkártya garanciát kérhet a vendégektől az egyedi fogyasztásokra (minibár, bár, masszázs…stb)

Viselkedési normák

A MaBiFo által rendezett konferencián és/vagy Weboldalon elfogadott viselkedés magában foglalja, hogy Felhasználó más felhasználókat faji, nemi, vallási, identitásbeli hovatartozásukban és emberi mivoltukban tiszteli, sem szavakkal, sem tettekkel nem sérti szándékosan vagy szándékán kívül.

Vásárlás

Jegyvásárlás, lemondás

 • A jegyvásárlást a Weboldalon az adott rendezvény aloldalán a Jegyek - Kosárba gombra kattintva lehet indítani. Miután a felhasználó a kosárba tette a jegyet, utána a „Fizetési adatok megadása” gombra kattintva fejezheti be a vásárlását. A vásárlás befejezése előtt kell a kedvezményes vásárlásra feljogosító kupont érvényesíteni a kupon kód megadásával. A vásárlás befejezése előtt a Kosár tartalma tetszőlegesen módosítható illetve törölhető.
 • A Jegyvásárláshoz a Felhasználónak meg kell adnia a következő adatokat:
  • Név (vezeték, keresztnév)
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Irányítószám
  • Cím
  • Város
  • Adószám
  • E számla fogadása (igen/nem)
  • E számla email cím
  • Résztvevő neve
  • Résztvevő beosztása
  • Résztvevő telefonszáma
  • Résztvevő email címe
 • A Jegyvásárlás direkt utalással vagy a SimplePay fizetési rendszerén keresztül működik. A Felhasználó bankkártyás fizetéskor a SimplePay ÁSzF-jét is köteles elfogadni. Jegyvásárláskor banki átutalásos opció is választható, ez esetben Felhasználó a MaBiFo Tanácsadó Kft. bankszámlájára utalja a vásárlás összegét. Az átutalás teljesítésére 15 nap áll rendelkezésre. Ez alól kivétel az Early bird jegy, aminek a rendelés dátumától függetlenül a díjbekérőn meghatárott dátum a fizetés határideje. Amennyiben az összeg nem érkezik be határidőre, úgy fizetési emlékeztetőt küldünk ki. Ha a fizetés ennek ellenére sem történik meg, úgy a rendelést töröljük.
 • A Jegyvásárlásról Szolgáltató a szamlazz.hu online számlázási rendszeren keresztül elektronikus díjbekérőt állít ki, melyet Felhasználó az általa megadott e-mail címre megkap.
 • A sikeres vásárlásról a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti Felhasználót. A levél tartalmazza:
  • Az Esemény időpontját
  • Az Esemény helyszínét
  • A kiválasztott jegyet
  • Megrendelés kódját
 • Lemondás: Felhasználónak legkésőbb az Esemény időpontja előtt 45 nappal jelezni kell az konferencia@mbf.hu e-mail címen, amennyiben nem tud részt venni az Eseményen, egy “Lemondás” tárgyú e-mailben. Az e-mailben egyértelművé kell tenni, hogy ki mondja le az eseményt, és melyik eseményről van szó. Egyéb (Facebookon, más e-mailen, telefonon stb. történő) lemondást nem áll módunkban elfogadni.

Fénykép készítés

Az eseményre való részvételre jogosító jegy foglalásával a Felhasználó elfogadja, hogy az eseményen fénykép, illetve videófelvétel készülhet róla, melyet a MaBiFo Tanácsadó Kft. üzemeltető cég korlátozás nélkül felhasználhat.

Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy technikai meghibásodás vagy egyéb fényképközzétételt hátráltató események bekövetkeztében a fényképek közzétételét és/vagy résztvevők számára történő átadását jogkövetkezmény nélkül elmulaszthatja.

Ajándékvásárlás

 • A Vásárlás a SimplePay rendszerén keresztül történik, Felhasználó vásárláskor a SimplePay ÁSzF-jét is köteles elfogadni. Banki átutalásos opció is választható, ez esetben Felhasználó a MaBiFo Tanácsadó Kft. bankszámlájára utalja a vásárlás összegét.
 • A Vásárlásról Szolgáltató a szamlazz.hu online számlázási rendszeren keresztül elektronikus díjbekérőt állít ki, melyet Felhasználó az általa megadott e-mail címre megkap.

Promóciók

 • A MaBiFo-nak joga van kedvezményeket adni az eredeti jegyárból és/vagy az ajándéktárgyak árából. Ezen kedvezmények feltételeit egyoldalúan megváltoztathatja.
 • A MaBiFo érdekkörét érintően Harmadik Fél is nyújthat kedvezményeket külön megállapodás alapján (pl. kuponakciók stb.), ez esetben azonban a MaBiFo nem vállal felelősséget az adott partner ÁSzF-e és Adatkezelése iránt.

Közösségi oldalak, marketing

Lehetőség van a Weboldalt a Felhasználó Facebook, Pinterest, YouTube vagy Instagram fiókjával összekötni. Amennyiben Felhasználó él ezzel a lehetőséggel, úgy részese lesz a MaBiFo közösségének az adott külső oldalon is, így felkerülhetnek az Esemény dokumentált anyagai (pl. fényképek, az esemény videója stb.) a közösségi oldalakra is, ahol Felhasználó beazonosítható lesz. Ismerősei, barátai látni fogják, hogy a MaBiFo közösség része.

A MaBiFo Eseményről kép- és hangfelvétel készülhet, melyet MaBiFo marketing célokra használhat. Felhasználó a jegyvásárlással, illetve az Eseményen való részvétellel hozzájárul, hogy a róla készült kép- és hangfelvételeket a Szolgáltató pr- és marketingtevékenységében felhasználja.

Felelősség

A MaBiFo semmilyen körülmények között nem garantálja, hogy a szolgáltatás (ideértve a Weboldalt és minden hozzárendelt tartalmat, valamint az Eseményt) zavartalanul és hiba nélkül fog működni. Felhasználó elfogadja, hogy a MaBiFo szolgáltatás egy vagy több vonatkozásában módosulhat, részben vagy teljes egészében megszűnhet, anélkül, hogy erről Felhasználó értesülne vagy ezért kártérítést kapna. MaBiFo a felelősséget főleg a Partnerek szolgáltatásával kapcsolatban, valamint a MaBiFo eszközökkel kapcsolatban hárítja el magáról.

MaBiFo nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget az alábbiakra:

 • Hibák vagy hiányosságok a Weboldalon vagy az Eseményen
 • Az Ügyfélszolgálat tanácsai vagy javaslatai
 • Az Eseményen vagy a Weboldalon bármely meghibásodása vagy a használat megszakítása
 • A Weboldalon lévő tartalmak (pl. jegyek) elérhetősége
 • Az esemény elhagyását követő reklamációkért

Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

Az Adatvédelmi Szabályzat eléréséhez kattints ide.

Bármilyen kérdés vagy panasz esetén keress minket: mabifo@mabifo.hu